Руденко Ірина Василівна

 

 

Правила для батьків вихованців ЗДО

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (ст. 7 п. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»)

1. Загальні положення

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в закладу дошкільної освіти . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків

2.1. Батьки мають право:

— вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

— звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

— на пільги на харчування;

— вносити пропозиції щодо покращення роботи закладу дошкільної освіти;

— на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

— приймати участь у заходах закладу дошкільної освіти;

— брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти.

3. Обов’зки батьків

3.1. Батьки зобов’язані:

— виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

— постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

— поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

— виконувати режим дня дошкільного закладу;

— приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

— батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

— стежити за реальним станом здоров’я дитини;

— не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;

— не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

— забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

— приводити дитину при наявності довідки від дільничного лікаря або стаціонару з зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше — приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров’я;

— діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;

— приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;

— не забирати дітей в нетверезому стані;

— дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;

— своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;

— відвідувати батьківські збори;

— виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

— бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.