Звіт про участь ЗДО № 72 у «Математичній сесії» -2021

З 25 по 29 січня 2021 року в нашому закладі пройшла «Математична сесія».  Завдання складалися так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня компетентності у відповідності до вимог програми, за якою працює ЗДО.

Педагоги оформили групи у відповідності до теми заходу. Було підготовлено репортаж, під час якого ми запросили усіх у відео подорож на «Математичному експресі» тематичними куточками усіх наших груп:

https://www.facebook.com/100011959182685/videos/978460762562554

 25 січня вихователі були учасниками  вебінару (у форматі Zoom-конференція) професора     Зайцевой Л.І., тема якого була «Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку», після якого були отримані сертифікати.

Проведення пізнавальних шоу, математичних квестів, завдань по конструюванню, відео-презентації здійснювалося для кожної вікової категорії.

Діти разом з батьками брали участь в онлайн-виставці малюнків «Живі цифри»:

https://www.facebook.com/100011959182685/videos/977933852615245

Інструктор фізкультури Феньків О.О. разом з дітьми середніх і старших дошкільних груп грали у рухливі ігри «Знайди свою цифру», «Я умію»  тощо: https://www.facebook.com/100011959182685/videos/977939975947966 https://www.facebook.com/100011959182685/videos/978561955885768 https://www.facebook.com/100011959182685/videos/977958105946153

Відбувся челендж «Пісенна математика» від музичних керівників Дзюби І.Г. та Рибіної Н.І. за участю педагогів і  батьків  вихованців, під час якого згадали й заспівали пісні, де є різні цифри (або числа):

https://www.facebook.com/100011959182685/videos/977960722612558

Усі напрацьовані матеріали розміщувались у Facebook під хеш тегом  #математикавжиттіКР та  #рухливаматематикаКР

 
ЗАхОДИ
щодо проведення Року математики в КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР
на 2020-2021 навчальний рік

 

Форма роботи Зміст роботи Термін Відповідальний
 

Педвівторок

 

 

Ознайомлення з нормативною базою:

— Указом президента № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні

— Планом заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 630-р

 

 

жовтень

 2020р

 

Вихователь-методист

 

Наочна пропаганда 

 

Оформлення тематичного стенду на допомогу вихователям «Рік математичної освіти в Україні»

 

 

жовтень-листопад

2020р

 

Творча група

 

Висвітлення досвіду вихователів,

що атестуються

 

Формування логіко-математичної компетенції дошкільників, враховуючи, що 2020-2021 навч.рік  оголошено Роком математичної освіти в Україні.

 

 

січень-лютий 2021р.

 

Павленко М.В. Забалуєва О.В.

 

Вдосконалення розвивального середовища

 

 

Створення наочного матеріалу (Лепбук, пазли тощо) з прикладами практичного застосування математики у професії та житті людини

 

Створення відеопрезентацій за темами розділу логіко-математичний розвиток

 

 

 

до березня    2021 р.

 

 

впродовж навчальн року

 

Вихователі всіх вікових груп

Вихователь-методист                                                      Олена Яблоновська

 

ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

У ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ

 

МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ

         Їх дотримання допоможе змістовно й результативно діяти з вихованцями, підтримувати інтерес до занять з математики, спонукатиме до розроблення схожого (або кращого) проекту формування логіко-математичних уявлень у дітей.

Мета і завдання логіко-математичного розвитку дитини:

 • розвиток пізнавальної активності й елементів навчальної діяльності: (самостійності, самооцінки, самоконтролю тощо)
 • розвиток доказового та логічного мислення дитини через взаємодію з предметно-ігровим середовищем;
 • розвиток конструктивного мислення;
 • розширення спектра пізнавальних дій;
 • виховання інтересу до логіко-математичної діяльності.

        

         Спільна діяльність дитини і дорослого ґрунтується на засадах особистісно орієнтованої моделі взаємодії, в основу якої покладено такі принципи побудови спілкування з дитиною:

 1. Вільний розвиток дитини – основа формування її інди­відуальності.
 2. Вилучення наказової форми з освітнього процесу.
 3. Надання дитині свободи вибору діяльності.
 4. Звернення дитини до дорослого: «Допоможи мені зробити це са­мому» – основа взаємодії.

 

         Навчальна діяльність дитини старшого віку (5-6 років) базується на ігрових технологіях, різноманітності наочності й ко­мунікацій. Тому важливо розпочинати освітній процес із формування логіко-математичних уявлень, дотримуючись основ­них принципів:

 • від відчуття до знання: «У розумі немає нічого такого, чого раніше не було б у відчутті»;
 • наочності;
 • систематичності, послідовності засвоєння знань, умінь і навичок;
 • від простого до складного;
 • паралельних вправ (реалізація програмових завдань у змінених формах організації діяльності).

        

         Правильна побудова системи індивідуального навчання з ура­хуванням особливостей психічного розвитку дитини — старшого дошкільника, є важливою умовою забезпечення ефективності на­вчального процесу.

 

Очікувані результати:

 1. Засвоєння основних математичних понять (класифікація, серіація, обчислювальна діяльність).
 2. Уміння знаходити різні можливі варіанти розв’язання логіко-математичних, інтелектуальних задач.

 

 1. Уміння аргументувати свою відповідь.
 2. Розвиток пояснювального мовлення, уміння висловлювати й об­стоювати свою думку.
 3. Розвиток і підтримка допитливості, життєвої компетентності ди­тини.
 4. Упорядкованість уявлень про навколишній світ, розуміння зв’язку між предметами і явищами.
 5. Цілеспрямоване, послідовне збагачення лексичного запасу ди­тини.

 

ПРАВИЛА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

У ВЗАЄМОДІЇ З ДИТИНОЮ

 1. ХВАЛІТЬ ЗА УСПІХИ І НЕ СВАРІТЬ ЗА ПОМИЛКИ!

Помічайте всі досягнення дитини і не акцентуйте увагу на недоліках. У жодному разі не дорікайте малюкові за те, що він чогось не вміє, навіть якщо це ж завдання легко виконують його однолітки. Не порівнюйте дитину з іншими! Пам’ятайте, що порівнювати можна лише вчорашні й сьогоднішні успіхи дитини. З радістю сприймайте правильні відповіді, аргументовані думки. Вказувати па допущені помилки треба обережно, починаючи з похва­ли. Наприклад: «Молодець! Ти намагався діяти правильно, але в тебе ще не все виходить. Наступного разу ти зможеш виконати завдання краще, ніж сьогодні».

 

 1. НЕ ПОСПІШАЙТЕ ПІДКАЗУВАТИ!

Давайте дитині час поміркувати, не вимагайте швидкого виконан­ня завдання. Не виключено, що дитині щось не вдасться. Не поспішайте їй допомагати, а попросіть виконати завдання іще раз. І лише після того, як вона спробувала, але все ж не змогла подола­ти проблему, можете втрутитися. Проте в жодному разі не давайте готової відповіді! Натякніть, підкажіть, у якому напрямі дитині слід шукати розв’язок, тобто спробуйте бодай трохи полегшити їй завдан­ня. Але тільки трішки. Це, звісно, непросто. Тут вам знадобляться винахідливість і спритність.

 

 1. НЕ ВДАЄТЬСЯ — ПРОПУСТІТЬ ЗАВДАННЯ, ПІЗНІШЕ ПОВЕРНІТЬСЯ ДО НЬОГО! Може бути й так, що виконати завдання все ж не вдається. Тоді не варто застрягати на ньому. Відкладіть виконання і за день-два поверніться до нього знову. Це дуже важливо, бо наступне може бути ще складнішим за попереднє. Отже, дитині слід розібратися з першим завданням, а не приступати одразу до другого. Якщо повернувшись до нього повторно, малюк знову не досягне мети, слід докладно пояснити йому спосіб розв’язання завдання і пе­реконатися в тому, що він його зрозумів. Тоді з наступним подібним він, імовірно, впорається. 

 

 1. УСЕ ВДАСТЬСЯ — ЧУДОВО!

Хай малюк пояснить чи доведе правильність свого розв’язку. Якщо ви бачите, що дитина впевнено і правильно виконує одне завдання за одним, можете за неї порадіти. Попросіть малюка по­яснити, як він розв’язує завдання. Дуже важливо, щоб дошкільник усвідомлював спосіб розв’язку і вмів це довести. Якщо йому це важ­ко зробити, поясніть самі. Тоді усвідомлений дитиною спосіб діяння стане універсальним і за потреби може бути застосований у розв’язку інших завдань. Якщо малюкові щось дається занадто легко, запропо­нуйте йому придумати аналогічне завдання самостійно (це хороша вправа для розвитку творчих здібностей). Спробуйте вдатися до та­кого хитрого способу — скажіть, що в його розв’язку є помилка, тоді йому доведеться довести, що він правильно розв’язав завдання.

 

 1. КОЖНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА МАЄ ВИКЛИКАТИ ЛИШЕ РАДІСТЬ!

Запобігайте виникненню негативних емоцій! Коли ви помітите, що дитина дедалі більше відволікається від гри, частіше припускається помилок, починає розмовляти на інші теми, вона, очевидно, втоми­лася. У такому разі краще не чекати, доки малюк сам відкине аль­бом з іграми і скаже: «Набридло!». Така реакція може бути пов’язана з появою негативних емоцій. Намагайтеся передбачити таку ситуацію і попередньо перемкнути увагу малюка на іншу діяльність. Тоді інтелектуальні ігри викликатимуть у нього позитивні емоції.  

 

 1. НІ — НАСИЛЬСТВУ!

Якщо малюкові щось не вдається і він не хоче продовжувати будь-яку гру або виконувати певне завдання, у жодному разі не примушуйте його робити це! Навіть якщо вам вдасться його примусити, то основна енергія малюка піде не на розумову роботу, а на подолання свого неба­жання цим займатися. Примус у таких ситуаціях сприяє виникненню у дитини страху перед можливим покаранням. Коли малюк виконує завдання абияк, він часто відволікається, а тому робить багато поми­лок, відповідно зазнає ще однієї невдачі. А це, як правило, викликає ще більше незадоволення у дорослих, що зрештою неминуче призво­дить до нових неприємних переживань дитини. Закріплення таких негативних емоцій поступово породжує стійке негативне ставлення до будь-якої інтелектуальної діяльності, а отже, й до навчання. Але найбільш руйнівні наслідки має примус, який супроводжується вигуками на кшталт: «Який же ти лінивий, неакуратний!» тощо. Такий «педагогічний» вплив сприяє формуванню у малюка переконаності в своїй нездібності, невпевненості в собі. Невпевненість одразу ж при­носить свої плоди, породжуючи все нові й нові невдачі.  І самостійно вийти з цього зачарованого кола дитина вже не зможе.

 

 1. ВРАХОВУЙТЕ ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛЮКА!

         Коли дитина грає, поспостерігайте, як вона це робить. Якщо вона смілива і впевнена, подбайте про те, щоб навчити її критично оцінювати свої відповіді. А якщо дитина сором’язлива і нерішуча, кра­ще спочатку підбадьорте і підтримайте будь-яку її ініціативу. Коли ма­люк швидко замінює якісь завдання, відповідаючи те, що спало йому на думку, спробуйте знайти спосіб зацікавити його, навчіть доклад­но аналізувати умову задачі, генерувати різні варіанти розв’язання, а потім перевіряти їх. Не будьте байдужими і пасивними, намагайтеся побачити сильні і слабкі місця дитини. Тільки тоді ви зможете викори­стовувати одні шляхи і корегувати інші. Коли дитина має свою логіку розв’язання задачі, яка часто-густо буває дуже цікавою й оригінальною, не можна зупиняти дитину, кра­ще запитати: «Чому ти так вважаєш?».

 

СУМАРНІ ПОКАЗНИКИ

ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

(НА КІНЕЦЬ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ)

 

МНОЖИНИ

         Вміє порівнювати множини (багато, один, більше, менше, порівну, стільки-скільки, жодного)    

Рахує парами  Порівнює 2 групи предметів накладанням, прикладанням, перелічуванням   Утворює рівності з нерівності шляхом збільшення (зменшення) однієї з множини на 1.

Оперує множинами (посуд, одяг, тварини, меблі тощо)   Володіє елементарними діями мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення)   Ділить предмети на рівні дві частини, порівнює ціле і частини (дроби)  

Вміє лічити предмети у межах 10 в прямому і зворотному напрямі  

 

НУМЕРАЦІЯ  

         Володіє кількісною і порядковою лічбою від будь-якого числа   Знає цифри в межах 10   Знає склад числа в межах 10. Складає числа з двох менших   Порівнює числа, встановлює рівності з нерівності  за допомогою знаків  =   #  < >.  Розуміє і оперує поняттями «на 1 (2)одиниці менше/більше»   Порівнює суміжні числа («числа-сусіди»)  

 

АРИФМЕТИЧНІ   ДІЇ  

         Знає знаки арифметичної дії  +  –   =  Викладає за допомогою арифметичних знаків та читає арифметичні вирази, приклади   Виконує найпростіші усні обчислення на додавання і віднімання 1 (2)   Викладає за допомогою карток з цифрами і знаками арифметичні дії на додавання та віднімання, читає їх   Вміє розв’язувати задачі на знаходження суми (в межах 10)

 

ПРОСТІ АРИФМЕТИЧНІ ЗАДАЧІ  

         Вміє розв’язувати задачі на знаходження остачі (в межах 10)   Вміє розв’язувати задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць     Обізнана із структурою арифметичної задачі. Самостійно складає задачі  (на додавання, на віднімання  у межах 10), виділяє умову, запитання     Порівнює предмети (за допомогою умовної мірки) за висотою, шириною, товщиною, довжиною шляхом накладання і прикладання та на око

 

ВЕЛИЧИНА  

         Вміє визначати параметри свого здоров’я  (зріст, маса тіла, температура тіла)   Упорядковує об’єкти у напрямку зростання/зменшення певної ознаки та за їх розміщенням (менший-більший-найбільший, найбільший-менший-найменший…)   Знає одиниці мір об’єму, маси  (літр, кг). Вимірює об’єм сипучих і рідких речовин за допомогою умовної мірки, масу предметів — за допомогою ваги   Має уявлення про товарно-грошові відносини. Рахує гроші: 1, 2, 5, 10 гривень   Визначає форму навколишніх педметів за допомогою геометричних фігур як еталону (круглий, квадратний, трикутний, овальний, прямокутний)

 

ГЕОМЕТРИЧНІ    ФІГУРИ  

         Класифікує площинні геометричні фігури  (коло, овал, трикутник, круг, квадрат, прямокутник, чотирикутник, ромб, п’ятикутник, багатокутник)   Класифікує об’ємні геометричні тіла (куля, куб, циліндр, піраміда, конус), називає структурні елементи фігури: вершина, сторона, кут Вміє складати орнаменти з використанням геометричних фігур, різних за величиною, формою, кольором  

 

ОРІЄНТАЦІЯ НА ПЛОЩИНІ ТА У ПРОСТОРІ  

         Орієнтується в обмеженій площині  (на аркуші паперу, книги, в зошиті)   Розуміє просторові відношення (ліворуч-праворуч, зліва-справа, вгорі-внизу, попереду- позаду, далеко-близько, високо-низько, між, біля, під, за, в, на, над, всередині)   Розуміє схеми, плани,  умовно-символічні зображення як моделі просторового розміщення  Визначає місце знаходження свого будинку, дитсадка, місце роботи батьків, магазину, поліклініки тощо

 

ОРІЄНТАЦІЯ У ЧАСІ

         Орієнтується в часі через практичну діяльність (вчора, сьогодні, завтра, раніше, пізніше, зараз, спочатку, потім, тепер, скоро, колись, давно, було, буде) Визначає час за допомогою стрілок годинника у межах години. Має уявлення про причинно-наслідкові залежності ритмічних природних явищ: тривалість секунди, хвилини, години   Знає послідовність: пір року; місяців року; днів тижня; частин доби  (ранок, день, вечір, ніч). Володіє часовими поняттями (на світанку, в сутінках, опівдні, опівночі). Вміє користуватися календарем   Усвідомлює себе в минулому, сьогоденні, і найближчому майбутньому (дитинство, зрілість, старість)

 

РІК МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

Проєкт з математики
«ЧАРІВНА КРАЇНА МАТЕМАТИКА»

у рамках додаткової освіти дітей середньої і старшої груп

 

Обґрунтування проєкту:

         Сучасний навколишній світ дитини носить постійно мінливий, динамічний характер. Система освіти повинна сприяти тому, щоб дитина отримав такі знання, уміння і навички, які дозволили б йому успішно адаптуватися до нових умов соціуму.

         Сьогодні існує велика кількість освітніх програм для дитячого садка, та установи мають можливість вибрати ту, яка відповідає їх вимогам та інтересам.

         Приділяючи увагу розвитку сенсорних, пізнавальних, математичних та інших здібностей дітей, розвиток логічного мислення відсувається на другий план. В арсеналі вихователів, не так багато методичного і практичного матеріалу, що дозволяє поглиблено працювати над розвитком певних здібностей. Програма введення в математику, логіку та ознайомлення з навколишнім світом є інтегрованою. Інтеграція сприяє підвищенню мотивації навчання, формування пізнавального інтересу дітей, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з декількох сторін, сприяє розвитку мови, формуванню вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, розширює кругозір.

Призначення проєкту:

         Розвивати у дітей загальні розумові і математичні здібності, зацікавити їх предметом математики, розважати, що не є, безумовно, основним.

Будь-яка математична завдання на кмітливість, для якого віку вона не призначалася, несе в собі розумову навантаження, яка найчастіше замаскована цікавим сюжетом, зовнішніми даними, умовою задачі і т.д.

         Розумова завдання: скласти фігуру, видозмінити, знайти шлях вирішення, відгадати число — реалізується засобами гри, в ігрових діях. Розвиток кмітливості, винахідливості, ініціативи здійснюється в активній розумовій діяльності, заснованої на безпосередній інтерес.

         Цікавість математичному матеріалу надають ігрові елементи, що містяться в кожній задачі, логічному вправі, розвазі, будь то шашки або сама елементарна головоломка. Наприклад, у питанні: «Як з двох паличок скласти на столі квадрат?» — незвичайність його постановки спонукає дитину задуматися в пошуках відповіді, втягнутися в гру уяви.

         Різноманіття цікавого матеріалу — ігор, завдань, головоломок, дає підставу для класифікації, хоча досить важко розбити на групи настільки різноманітний матеріал, створений математиками, методистами і нами вчителями. Класифікувати його можна за різними ознаками: за змістом і значенням, характером розумових операцій, а також за ознакою спільності, спрямованості на розвиток тих чи інших умінь.

         Виходячи з логіки дій, здійснюваних які навчаються, різноманітний елементарний цікавий матеріал можна класифікувати

Мета проєкту:

 • Підвищити рівень готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.
 • Розвивати математичні уявлення дітей 5-7 років на елементарному рівні через прийоми порівняння, узагальнення, класифікації, систематизації і смислового співвіднесення.
 • Сприяти формуванню і розвитку у старших дошкільників найпростіші логічні структури мислення і математичні представлення

Завдання:

 • Розвивати інтерес до вирішення пізнавальних, творчих завдань, до різноманітної інтелектуальної діяльності;
 • Розвивати образне і логічне мислення, вміння сприймати і відображати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, видозмінювати і т. д.;
 • Розвивати здібності до встановлення математичних зв’язків, закономірностей, порядку проходження, взаємозв’язок арифметичних дій, знаків і символів, відносин між частинами цілого, чисел, вимірювання та ін;
 • Розвивати комбінаторних здібностей шляхом комбінування кольору і форми, розвиток творчої уяви, пам’яті;
 • Викликати прагнення до творчого процесу пізнання і виконання суворих дій за алгоритмом, самовираження в активній, цікавої, змістовної діяльності;
 • Сприяти прояву дослідницької активності дітей у самостійних математичних іграх, в процесі розв’язування задач різних видів, прагненню до розвитку гри і пошуку результату своєрідними, оригінальними діями (по — своєму, на рівні вікових можливостей).

 

Формування уявлень про число та кількості:

— розвивати загальні уявлення про безліч: вміння формувати множини з заданими підстав, бачити складові частини множини, у яких предмети відрізняються певними ознаками.

— удосконалювати навички кількісного й порядкового рахунку в межах 10.

 

Розвиток уявлень про величину:

— ділити предмет на 2-8 і більше рівних частин шляхом згинання предмета, а також використовуючи умовну міру; правильно позначати частини цілого (половина, одна частина з двох (одна друга) дві частини з чотирьох і т.д.); встановлювати співвідношення цілого і частини, розміру частин; знаходити частини цілого і ціле з відомим частинах.

— розвивати уявлення про те, що результат вимірювання (довжини, ваги, об’єму предметів) залежить від величини умовної міри.

 

Розвиток уявлень про форму:

— уточнити знання відомих геометричних фігур, їх елементів (вершини, кути, сторони) і деяких їх властивостей.

— вчити розпізнавати фігури незалежно від їх просторового положення, зображати, розташовувати на площині, впорядковувати за розмірами, класифікувати, групувати за кольором, формою, розмірами.

— вчити складати фігури з частин і розбивати на частини, конструювати фігури по словесному опису і перерахування їх характерних властивостей; складати тематичні композиції фігур за власним задумом.

 

Розвиток просторової орієнтування:

— вчити орієнтуватися на обмеженій території; розташовувати предмети і їх зображення у вказаному напрямку, відображати в мові їх просторове розташування.

— ознайомлення з планом, планом, маршрутом, картою. Розвивати здатність до моделювання просторових відносин між об’єктами у вигляді малюнка, плану, схеми.

— вчити «читати» просту графічну інформацію, що позначає просторові відношення об’єктів і напрям їх руху в просторі: зліва направо, справа наліво, знизу-вгору, згори вниз; самостійно пересуватися у просторі, орієнтуючись на умовні позначення (знаки й символи).

 

Розвиток орієнтування в часі:

— дати дітям елементарні уявлення про час: його плинності, періодичності, незворотності, послідовності всіх днів тижня, місяців, пір року.

— вчити користуватися у мові словами-поняттями: спочатку, потім, до, після, раніше, пізніше, в один і той же час.

 

Принципи:

— природовідповідності;

— цілісного уявлення про світ;

— психологічної комфортності;

— наочності;

— доступності;

— науковості.

Очікуваний результат:

 • Дитина активна і самостійна у використанні освоєних способів пізнання (порівняння, рахунки, вимірювання, упорядкування) з метою вирішення практичних, проблемних завдань, перенесення в нові умови.
 • Вміє складати і розв’язувати задачі в одну дію на складання і віднімання, користуватися цифрами і арифметичними знаками (+ – =)
 • Вміє успішно вирішувати логічні завдання;
 • Вміє співвідносити схематичне зображення з реальними предметами;
 • Виявляє інтерес до експериментування. Здатний намітити послідовні кроки розвитку ситуації, слід цілі, вибирає засоби;
 • Активно включається в ігри на класифікацію та сериацию; пропонує варіанти; бере участь у перетворювальної діяльності, розуміє і пояснює незмінність обсягу кількості, маси.

 

Проєкт призначений для роботи з дітьми 5-7 років.

1 заняття в тиждень тривалістю:

середня група – 20 хвилин

старша група – 25 хвилин

 

ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 1 РОКУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОЇ ГРУПИ

Жовтень

Тема Програмне зміст
1. «Що спільного і чим відрізняються» Вчити порівнювати властивості предметів.
2. «Підбери за формою» Закріпити властивості предметів.
3. «Знайди, хто зайвий» Закріпити порівнювати властивості предметів.
4. «Якої фігури не вистачає?» Закріпити властивості предметів.

 

Листопад

Тема Програмне зміст
1. «Що змінилося» Вчити знаходити властивості предметів.
2. «Третій зайвий» Вчити дітей умінню порівнювати групи предметів.
3. «Четвертий зайвий» Закріпити вміння порівнювати групи предметів
4. «Лабіринти: хто кому дзвонить?» Закріпити вміння порівнювати групи предметів.

 

Грудень 

Тема Програмне зміст
1. «Домалюй і розфарбуй» Вчити співвідношенні: частина — ціле.
2. «Продовж закономірність» Закріпити просторові відносини: на, під, над.
3. «Знайди однакові іграшки» Вчити просторові відносини: праворуч, ліворуч.
4. «Четвертий зайвий» Закріпити просторові відносини: праворуч, ліворуч.

 

Січень 

Тема Програмне зміст
1. «Домалюй» Закріпити взаємозв’язок між цілим і частиною.
2. «Чим відрізняються клоуни» Закріпити число і цифру 1.
3. «Поміняй ознака» Вчити дітей просторовим відносин: всередині — зовні.
4. «Лабіринти» розвивати окомір і образне мислення

 

Лютий 

Тема Програмне зміст
1. «Продовж закономірність» Вчити дітей домалювати фігури, розвивати образотворчі навички, образне мислення
2. «Що спільного» Вчити дітей умінню складати рівності.
3. З’єднай предмети» Закріпити з дітьми число і цифру 3, активізувати словник.
4. «Домалюй» Закріпити числа і цифри 1-3.

 

Березень

Тема Мета
1. «Здогадайся, як треба розфарбувати» Закріпити знання дітей про геометричні фігури; вчити складати фігури з трикутників.
2. «Розбий фігури за ознакою» Закріпити число і цифру 4.
3. «Який будиночок зайвий і чому» Закріпити уявлення про багатокутниках.
4. «Логічні ланцюжки» Вчити знаходити закономірності, розвивати увагу, вміння запам’ятовувати.

 

Квітень 

Тема Мета
1. «Перехоплення» Закріпити число і цифру 5.
2. «Обведи доріжки» Закріпити просторові відносини: попереду — позаду.
3. «Розфарбуй» Вчити дітей порівнювати групи предметів за кількістю.
4. «Розфарбуй так само» Закріпити порівняння груп предметів за кількістю.

 

Травень 

Тема Мета
1. «Що спочатку, що потім» Закріпити у дітей уявлення про поняття «спочатку-потім», вчити правильно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовуючи наочність.
2. «Пригода Червоної Шапочки» Закріпити пройдений матеріал.
3. «Свято математики» Закріпити пройдений матеріал.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 2 РОКУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ

Жовтень

Тема Мета
1. «Штрихування». Зіставляти результати зорового і дотикального обстеження, вміти орієнтуватися на аркуші паперу.
2. «Назви зайвий предмет». Розвивати аналітичне мислення
3. «На що схоже?». Вправляти у називанні предметів, зображених на картинці.
4«Вважай далі». Закріплювати вміння рахувати до 10.

 

Листопад.

Тема Мета
1. «Пройди по лабіринту». Розвивати зорову орієнтування.
2. «Водяний — жартівник» Вчити здійснювати обстеження предметів по черзі за допомогою зору і дотику, зіставляти і коментувати отримані результати.
3. «Расколдуй зображення». Вчити знаходити зображення цифр в зачарованому малюнку.
4. «Малюємо намисто». Називати кольори і показувати відповідний олівець

 

Грудень. 

Тема Мета
1. «Уважні художники». Розвиток зорового сприйняття.
2. «Логічне доміно». Розвивати зорове сприйняття, просторове мислення. Класифікувати та порівнювати предмети за кольором або формі.
3. «Втікачі числа» Розвивати уважність і пильність до знаково — символічним позначенням.
4. «Намалюй по пам’яті» Вчити дітей відтворювати по пам’яті зміст малюнка.

 

Січень. 

Тема Мета
1. «Назви сусідів». Закріплювати у дітей навик називати наступне і попереднє число названому
2. «Великі і маленькі фігури». Вчити називати геометричні фігури. З’єднати фігури з відповідною до неї маленькою.
3.«Знайди відмінності» Розвивати увагу, спостережливість, вміння знаходити схожість і відмінність
4. «Роботи». Закріпити геометричні фігури

 

Лютий.

Тема Мета
1. «Лабіринт» Розвивати зорову орієнтування.
2. «Де моє місце?»

 

Вчити дітей встановлювати закономірність, викреслювати зайву фігуру, правильно розташовувати предмети, розвивати логічне мислення.
3. «Вказуємо напрям». Вміння чути словесне вказівку і виконувати завдання в зошиті.
4. «Кораблик Плюх — Плюх» Вчити розв’язувати задачі на кмітливість, сприяти освоєнню просторових відносин; розвивати увагу, пам’ять, мислення, дрібну моторику рук.

 

Березень

Тема Мета
1. «Диво — хрестики» Удосконалювати процеси логічного мислення, уваги, просторового мислення.
2.«Знайди і обведи». Розвиток дрібної моторики рук.
3. «Малюємо кішку» Продовжувати вчити орієнтуватися в зошиті в клітку.
4. «Колумбово яйце» Розвивати геометричне уявлення, спостережливість.

 

Квітень. 

Тема Мета
1. «Поспішай, та не помилися» Закріпити знання складу чисел першого десятка.
2. «Будь уважний!» Вчити обводити фрагмент зображення в кожному рядку
3. Моделювання  з геометричних фігур. Вправляти в знанні геометричних фігур, визначати багатокутники, вчити правильно відповідати на питання: скільки?
4. «З’єднай крапки по зразку» Вчити дітей бути уважними, орієнтуватися в просторі.

 

Травень.

Тема Мета
1. Логоформочки

«Хрестики-нулики».

Навчити дітей логоформіці
Математичне свято Закріпити пройдений матеріал.