Опорний заклад по впровадженню парціальної програми «Культура добросусідства»

ПЛАН

роботи опорного закладу

по впровадженню парціальної програми «Культура добросусідства»

на 2020-2021 навчальний рік

І засідання

ТЕМА: «Впровадження парціальної програми «Культура добросусідства» в закладах дошкільної освіти»

ДАТА: 29 вересня 2020 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ: трансляція на YouTube.

УЧАСНИКИ: вихователі груп середнього і старшого дошкільного віку

МЕТА:

Ознайомлення учасників з парціальною програмою «Культура добросусідства»,  її змістом, структурою, окремими аспектами комплексного впровадження курсу виховної спрямованості;

Ефективна організація обміну досвідом щодо втілення курсу «Культура добросусідства»;

Надання допомоги педагогам з упровадження  курсу;

Сприяння  професійному зростанню майстерності педагогів-дошкільників.

 

ПЛАН  РОБОТИ

Час План засідання Форма проведення Відповідальний
Організаційний блок
1 1300 – 1305

 

1305 – 1308

Реєстрація учасників

 

Відео кліп «Дружать діти»

 

 

Перегляд

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР
Нормативно-методичний блок
2 1308 -1315 Виклики нашого часу

Мета онлайн-зустрічі

Вступні тези Бутрімова Л.С.,

консультант

КЗ «ЦПРПП» КМР

3 1315 -1325 Ознайомлення з нормативно-правовим підґрунтям впровадження курсу  

Зміст, мета, концептуальна основа парціальної програми «Культура добросусідства»

Інформація

 

 

 

Презентація

Руденко І.В.,

завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

4 1325 -1330 Умови ефективної  роботи за програмою «Культура добросусідства: поради психолога Доповідь Білоусова О.В.,

практичний психолог КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

Рефлексивно-узагальнюючий блок
5 1330 -1340 Підведення підсумків онлайн-зустрічі Надання рекомендацій Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

 

ІІ засідання

ТЕМА: «Від садочка до громади. Батьківські збори по-новому: цікаво, актуально і практично»

ДАТА: січень 2021 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ: Zoom – конференція

УЧАСНИКИ: вихователі груп середнього і старшого дошкільного віку

МЕТА:

Актуалізувати питання успішної організації партнерства ЗДО і сім’ї

Допомогти педагогам вибудувати системну роботу з об’єднання та взаємодії батьків і закладів дошкільної освіти, розвитку громадської участі та відповідальності.

Сприяти розвитку необхідних компетентностей освітянина через впровадження нових методів роботи педагогів із батьками.

ПЛАН  РОБОТИ

Час План засідання Форма проведення Відповідальний
Організаційний блок
1 1300 – 1305

 

1305 – 1308

Реєстрація учасників

 

Відео кліп «День самоврядування в ЗДО»

 

 

Перегляд

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

№ 72» КМР

Нормативно-методичний блок
2 1308 -1315 Основні умови успішної організації партнерства ЗДО і сім’ї Інформаційне повідомлення Бутрімова Л.С.,

консультант

КЗ «ЦПРПП» КМР

3 1315 -1325 Концептуальна основа додатку до програми «Батьківські збори по-новому»

Інструменти створення позитивної атмосфери та довіри під час проведення батьківських зборів.

Інформація

 

 

 

Презентація

Руденко І.В., завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

 № 72» КМР

 

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

 № 72» КМР

4 1325 -1330 Формування толерантних якостей особистості за програмою «Культура добросусідства»: поради психолога.

 «Чи толерантна Ви особистість?»

Презентація

 

 

 

 

Анкетування

Білоусова О.В.,

практичний психолог КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №72» КМР

Рефлексивно-узагальнюючий блок
5 1330 -1340 Підведення підсумків зустрічі Надання рекомендацій Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

№ 72» КМР

 

ІІІ засідання

ТЕМА: «Організація життєдіяльності дітей у процесі опанування Програми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, соціального запиту батьків та громади»

ДАТА: травень 2021 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

УЧАСНИКИ: вихователі груп середнього і старшого дошкільного віку

ОРІЄНТОВНИЙ ХІД РОБОТИ:

  1. Окреслити шляхи формування позитивних етнічних відносин, виховання культури міжнаціональної взаємодії, враховуючи ту об’єктивну обставину, що дитина є суб’єктом певного соціуму і на її розвиток перш за все впливають усі члени сім’ї, родичі, оточення;

(Мозковий штурм)

  1. Акцентувати увагу на методах формування соціальної та громадянської компетентності дітей на основі міжкультурної освіти шляхом формування особистісної культури дитини, обізнаністі з образом власного «Я» та його місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному, культурно-етнічному, громадянському просторі);

(відео презентація практичних наробок)

  1. Сприяти створенню комфортного соціально-психологічного клімату в групах дошкільного закладу, який охоплюватиме всі соціально-психологічні аспекти групової взаємодії у всій своїй складності та різноманітності зв’язків і взаємовідношень.

(надання рекомендацій)

 

ПЛАН РОБОТИ

щодо підготовки ІІІ засідання

 

  1. Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості в освітньому процесі.
  2. Відбір пакету методів та методик діагностики соціального портрету дітей різних вікових груп.
  3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань роботи опорного закладу.
  4. Запровадження гнучкої системи організації освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям демократичного суспільства.
  5. Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учасників освітнього процесу.
  6. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над парціальною програмою «Культура добросусідства».