Реалізація курсу «Культура добросусідства»

Реалізація курсу «Культура добросусідства»

в освітній діяльності КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

 
            Україна – унікальна країна, яка межує з Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною та Угорщиною, Румунією та Молдовою. Країна, що об’єднала понад 130 національностей і народностей. Єдиними, загально значимими цінностями для всіх народів, систем та культур є:
цінність людського життя, здоров’я, праця;
добро, справедливість, краса, істина, свобода;
цінність природи як основи життєдіяльності людини, запобігання екологічній кризі, збереження навколишнього середовища.
           Реалізація курсу «Культура добросусідства» сприяє вихованню здобувача освіти в дусі взаємоповаги, відвертості й толерантності.
           Одним з першочергових завдань сучасної виховної політики є формування у дітей толерантної поведінки, зокрема етнічної й конфесійної толерантності. Відображаючи національну й релігійну своєрідність культур, педагоги повинні приділяти особливу увагу формуванню не тільки національної самосвідомості й базису особистісної культури, що означає, що дитина залучається до загальних людських цінностей, але й навиків поважного й толерантного ставлення до інших культур.
           Толерантність, так само як і інші якості особистості, не закладена від природи, а формується поступово в ході соціалізації. Вона з’являється у дитини як під впливом загально соціальних умов, так і в результаті цілеспрямованої діяльності певних соціальних інститутів – родини, освітніх установ, установ додаткової освіти й засобів масової інформації. Оскільки до 4 років у дитини з’являються перші ознаки етнічної ідентичності, саме в цьому віці доцільно починати роботу з формування етнічної й конфесійної толерантності.
            Програма «Культура добросусідства» орієнтована на дітей середнього та старшого дошкільного віку, які відвідують заклад дошкільної освіти.

           МЕТА програмно-методичного комплексу «Культура добросусідства»–виховання у дитини пошани:
до батьків, їх культурної самобутності;
до мови й національних цінностей країни мешкання і країни походження;
до культур, відмінних від її власної;
підготовка дитини до свідомого життя в демократичному суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, толерантності, дружби між усіма народами, етнічними, національними й релігійними групами.

            ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПОТРЕБУЄ ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:

1. Виховання основ духовної культури, формування морально-етичного ставлення:
до сім'ї, рідного будинку, міста, Батьківщини;
до природи рідного краю;
до мови, історії й культурної спадщини свого народу й людей, серед яких мешкає дитина;

ПЛАН

роботи опорного закладу

по впровадженню парціальної програми «Культура добросусідства»

на 2020-2021 навчальний рік

І засідання

ТЕМА: «Впровадження парціальної програми «Культура добросусідства» в закладах дошкільної освіти»

ДАТА: 29 вересня 2020 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ: трансляція на YouTube.

УЧАСНИКИ: вихователі груп середнього і старшого дошкільного віку

МЕТА:

Ознайомлення учасників з парціальною програмою «Культура добросусідства»,  її змістом, структурою, окремими аспектами комплексного впровадження курсу виховної спрямованості;

Ефективна організація обміну досвідом щодо втілення курсу «Культура добросусідства»;

Надання допомоги педагогам з упровадження  курсу;

Сприяння  професійному зростанню майстерності педагогів-дошкільників.

 

ПЛАН  РОБОТИ

Час

План засідання

Форма проведення

Відповідальний

Організаційний блок

1

1300 – 1305

 

1305 – 1308

Реєстрація учасників

 

Відео кліп «Дружать діти»

 

 

Перегляд

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

Нормативно-методичний блок

2

1308 -1315

Виклики нашого часу

Мета онлайн-зустрічі

Вступні тези

Бутрімова Л.С.,

консультант

КЗ «ЦПРПП» КМР

3

1315 -1325

Ознайомлення з нормативно-правовим підґрунтям впровадження курсу  

Зміст, мета, концептуальна основа парціальної програми «Культура добросусідства»

Інформація

 

 

 

Презентація

Руденко І.В.,

завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

4

1325 -1330

Умови ефективної  роботи за програмою «Культура добросусідства: поради психолога

Доповідь

Білоусова О.В.,

практичний психолог КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

Рефлексивно-узагальнюючий блок

5

1330 -1340

Підведення підсумків онлайн-зустрічі

Надання рекомендацій

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

 

ІІ засідання

ТЕМА: «Від садочка до громади. Батьківські збори по-новому: цікаво, актуально і практично»

ДАТА: січень 2021 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ: Zoom – конференція

УЧАСНИКИ: вихователі груп середнього і старшого дошкільного віку

МЕТА:

Актуалізувати питання успішної організації партнерства ЗДО і сім’ї

Допомогти педагогам вибудувати системну роботу з об’єднання та взаємодії батьків і закладів дошкільної освіти, розвитку громадської участі та відповідальності.

Сприяти розвитку необхідних компетентностей освітянина через впровадження нових методів роботи педагогів із батьками.

ПЛАН  РОБОТИ

Час

План засідання

Форма проведення

Відповідальний

Організаційний блок

1

1300 – 1305

 

1305 – 1308

Реєстрація учасників

 

Відео кліп «День самоврядування в ЗДО»

 

 

Перегляд

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

№ 72» КМР

Нормативно-методичний блок

2

1308 -1315

Основні умови успішної організації партнерства ЗДО і сім’ї

Інформаційне повідомлення

Бутрімова Л.С.,

консультант

КЗ «ЦПРПП» КМР

3

1315 -1325

Концептуальна основа додатку до програми «Батьківські збори по-новому»

Інструменти створення позитивної атмосфери та довіри під час проведення батьківських зборів.

Інформація

 

 

 

Презентація

Руденко І.В., завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

 № 72» КМР

 

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

 № 72» КМР

4

1325 -1330

Формування толерантних якостей особистості за програмою «Культура добросусідства»: поради психолога.

 «Чи толерантна Ви особистість?»

Презентація

 

 

 

 

Анкетування

Білоусова О.В.,

практичний психолог КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №72» КМР

Рефлексивно-узагальнюючий блок

5

1330 -1340

Підведення підсумків зустрічі

Надання рекомендацій

Яблоновська О.М., вихователь-методист КЗ «ДНЗ (ясла-садок)

№ 72» КМР

 

ІІІ засідання

ТЕМА: «Організація життєдіяльності дітей у процесі опанування Програми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, соціального запиту батьків та громади»

ДАТА: травень 2021 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

УЧАСНИКИ: вихователі груп середнього і старшого дошкільного віку

ОРІЄНТОВНИЙ ХІД РОБОТИ:

 1. Окреслити шляхи формування позитивних етнічних відносин, виховання культури міжнаціональної взаємодії, враховуючи ту об’єктивну обставину, що дитина є суб’єктом певного соціуму і на її розвиток перш за все впливають усі члени сім’ї, родичі, оточення;

(Мозковий штурм)

 1. Акцентувати увагу на методах формування соціальної та громадянської компетентності дітей на основі міжкультурної освіти шляхом формування особистісної культури дитини, обізнаністі з образом власного «Я» та його місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному, культурно-етнічному, громадянському просторі);

(відео презентація практичних наробок)

 1. Сприяти створенню комфортного соціально-психологічного клімату в групах дошкільного закладу, який охоплюватиме всі соціально-психологічні аспекти групової взаємодії у всій своїй складності та різноманітності зв’язків і взаємовідношень.

(надання рекомендацій)

 

ПЛАН РОБОТИ

щодо підготовки ІІІ засідання

 

 1. Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості в освітньому процесі.
 2. Відбір пакету методів та методик діагностики соціального портрету дітей різних вікових груп.
 3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань роботи опорного закладу.
 4. Запровадження гнучкої системи організації освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям демократичного суспільства.
 5. Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учасників освітнього процесу.
 6. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над парціальною програмою «Культура добросусідства».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

для педагогів, які працюють з дітьми середніх і старших груп

 закладу дошкільної освіти

           

            Одним з першочергових завдань сучасної виховної політики є формування у дітей толерантної поведінки, зокрема етнічної й конфесійної толерантності. Відображаючи національну й релігійну своєрідність культур, педагоги повинні приділяти особливу увагу формуванню не тільки національної самосвідомості й базису особистісної культури, а і враховувати те, що дитина залучається до загальних людських цінностей, засвоює навики поважного й толерантного ставлення до інших культур і етносів.

Враховуючи вимоги нормативно-правових та інструктивно-методичних документів та з метою створення сприятливого середовища в практиці роботи дошкільного закладу щодо впровадження Програми «Культура добросусідства», рекомендуємо:

 

         1.Спрямовувати свою роботу на формування позитивних міжособистісних відносин, виховання культури міжнаціональної взаємодії, враховуючи ту об’єктивну обставину, що дитина є суб’єктом певного соціуму і на її розвиток перш за все впливають усі члени сім’ї, родичі, оточення;

 1. Забезпечувати взаємодію із родинами вихованців та громадськістю з метою досягнення ефективності в роботі з дітьми й розвитку громади. Щоб досягнути бажаної ефективності такої співпраці, доцільно розпочинати роботу з вивчення обізнаності, запитів, ставлення родин вихованців і громадськості до питання формування соціальної та громадянської компетентностей дітей на основі міжкультурної освіти;
 2. Сприяти застосуванню педагогічно-ефективного спілкування з дітьми членів родин вихованців, формуючи навички родинно-побутових взаємин;
 3. Розвивати навички ефективної комунікації та взаємодії між дітьми, конструктивного вирішення конфліктних ситуацій;
 4. Залучати до духовно-культурних традицій регіону та формування на цьому підґрунті пізнавальних інтересів дітей;
 5. Виховувати любов до землі, де народився і живеш, гордість за здобутки своєї сім’ї, доброзичливість, толерантність, милосердя;
 6. Використовувати активні методи взаємодії, які сприяють розвитку соціальної компетентності дітей, їхніх родин та громадськості регіону в цілому.