Консультує: директор КЗДО №72 КМР

 

Руденко Ірина Василівна

 

 

Правила для батьків вихованців ЗДО

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (ст. 7 п. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»)

1. Загальні положення

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі – батьки), є учасниками освітнього процесу в закладу дошкільної освіти . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків

2.1. Батьки мають право:

– вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

– звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– на пільги на харчування;

– вносити пропозиції щодо покращення роботи закладу дошкільної освіти;

– на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

– приймати участь у заходах закладу дошкільної освіти;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти.

3. Обов’зки батьків

3.1. Батьки зобов’язані:

– виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

– виконувати режим дня дошкільного закладу;

– приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

– батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

– стежити за реальним станом здоров’я дитини;

– не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;

– не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

– забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– приводити дитину при наявності довідки від дільничного лікаря або стаціонару з зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше – приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров’я;

– діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;

– приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;

– не забирати дітей в нетверезому стані;

– дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;

– своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;

– відвідувати батьківські збори;

– виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

– бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.