Нормативно-правове забезпечення

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ДОВГИНЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

З а т в е р д ж е н о     

 Директор  КЗДО № 72 КМР

 __________Ірина РУДЕНКО

Наказ від 01.09.2023 № 69

С х в а л е н о

педагогічною радою КЗДО №72 КМР

(Протокол від 01.09.2023 № 1)

 

Освітня програма

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 72

Криворізької міської ради


І.
Вступ

         Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дошкільну освіту» комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 72 Криворізької міської ради спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма КЗДО № 72 на 2023-2024 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 року.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

–         загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

–         перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

–         форми організації освітнього процесу;

–         систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

–        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

–        виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

–        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

–        розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Організація освітнього процесу в КЗДО № 72 КМР у 2023-2024 навчальному році буде здійснюватись відповідно до Статуту ЗДО.

                Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення таких завдань:

 1. Розпочати поглиблену роботу над соціально-моральним розвитком вихованців у контексті сучасних викликів.
 2. Продовжувати роботу з патріотичного виховання здобувача через популяризацію української мови з дітьми та їх батьками, а також забезпечення підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками.
 3. Активізувати роботу зі створення здоров’язбережувального простору для формування культури здоров’я дітей дошкільного віку.

         Одним із головних завдань закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану вважати також організацію роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу.

            З березня 2023 р. в закладі були створені безпечні умови, за кошти міського бюджету облаштовано укриття,  дозволена була робота в очному режимі здя вихованців 3х груп. Інші діти продловжують отримувати дошкільну освітиу у дистанційному форматі. Ми пропонуємо батькам продовжити відкривати нові можливості разом із нами. За допомогою наших розробок, у них з’явилася нагода зайнятися розвитком дитини.  

         Одним із основних напрямків діяльності закладу є організація роботи з батьками вихованців. Для налагодження тісної співпраці з дорослими в закладі плануються та систематично проводяться відповідні заходи: батьківські збори з використанням інтерактивних форм роботи (круглий стіл, ділова гра тощо);
консультації; надаються пам’ятки, поради; проводиться тестування, анкетування тощо.

          Створення відповідних умов для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у закладі забезпечує адміністрація. За можливістю та за наявністю відповідного фінансування ведуться ремонтні роботи та оновлюється розвивальне середовище, що є важливим засобом його призначення закладу.

         Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, керівники гуртків, керівники музичні та медичні сестри.

 

ІІ. Зміст освітнього процесу закладу дошкільної освіти, спрямованість на реалізацію освітньої політики держави, регіону, соціуму

Мета діяльності, завдання відповідно до запитів держави, статуту ЗДО

     ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ та предметом діяльності закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти.

    ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ закладу є:

 • реалізація державної політики в сфері дошкільної освіти;
 • сприяння збереженню та зміцненню здоров’я дітей, їх розумовому, психологічному і фізичному розвитку;
 • формування особистості на принципах компетентнісного підходу, розвиток творчих здібностей і інтересів здобувачів освіти;
 • забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, адаптації та соціальної готовності продовжувати освіту;
 • підвищення психолого-педагогічної грамотності батьків та відповідальної участі в створенні розвивальних умов зростання дитини;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.

Термін реалізації освітньої програми1 рік.

Тип закладу – ясласадок – для дітей віком від двох до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання.

Освітні завдання на поточний 2023-2024 навчальний рік:

 1. Розпочати поглиблену роботу над соціально-моральним розвитком вихованців у контексті сучасних викликів.
 2. Продовжувати роботу з патріотичного виховання здобувача через популяризацію української мови з дітьми та їх батьками, а також забезпечення підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками.
 3. Активізувати роботу зі створення здоров’язбережувального простору для формування культури здоров’я дітей дошкільного віку.

         Одним із головних завдань закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану вважати також організацію роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу.

Мережа груп

         Кількість груп: 7, з них 1 група – різновікова; 2 групи раннього віку; 3 групи дошкільного віку. Режим роботи закладу: п’ятиденний, з 730 до 1800;  з 10,5 годинним перебуванням – 1 група; з 9 годинним – 2 групи.

         Обліковий склад дітей на 1 вересня 2023 року – 105 осіб. Із них дітей раннього віку – 18,  дошкільного віку – 87. 

Мова освітнього процесу – українська.

Освітні програми розвитку дитини дошкільного віку

(схвалені  педагогічною радою КЗДО № 72 КМР, протокол від 01.09.2023,  №1)

з/п

Найменування програм та навчально-методичних посібників які реалізуються в ЗДО  і схвалені педагогічною радою

Ким затверджено

Рік затверд-ження

1

Базовий компонент дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки, наказ від 12.01.2021 № 33

2021

2

«Я у Світі» Програма розвитку дитини від народження до шести років

Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2019 № 1/1-6326

2019

3

«Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку». Зайцева Л.І.

протокол № 3 від 25.06. 2021 зареєстр. у Каталозі за № 1.0008-20211

2021

4

«Казкова фізкультура» Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфіменко М.М.

Лист ІМЗО від 09.07.2019

№ 22.1/12-Г-627

2019

5.

 

«Дитяча хореографія». Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник. Шевчук А.С.

Лист ІМЗО від 18.05.2020

№ 22.1/12-Г-282

2020

6.

«Культура добросусідства»

Програма спеціального інтегрованого курсу

Міністерство освіти і науки України (Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» № 22.1/12-Г-366 від 15.06.2018)

2018

7.

«Україна – моя Батьківщина» Парціальна програма з національно-патріотичного виховання для дітей середнього і старшого дошкільного віку Райпольська О.Д.

протокол № 4 від 26.09.2022, зареєстр. в Каталозі за № 1.0009-2022

2022

8.

«Вітаю, театре» Парціальна програма (для дітей старшого дошкільного віку) Макаренко Л.В.

 

Лист ІМЗО

від 13.11.2019

№ 22.1/12-Г-1068

2019

9.

«Англійська мова за методикою асоціативних символів» Навчальна програма Гунько С., Бацмай С. та ін.

 

 

протокол № 8 засідання експертної комісії з іноземних мов від 06.07.2023, зареєстр. в Каталозі за № 1.0034-2023

2023

 

Модель освітнього процесу – ЗАНЯТТЄВА

         Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту» ст.4 та схвалюються педагогічною радою закладу (Протокол №1 від 01.09.2020)

Навчальний рік: 01.09.2023 – 31.05.2024.

Канікули:

осінні  – 23.10.2023 – 01.11.2023 (7 днів);

зимові – 25.12.2023 – 10.01.2024 (17 днів);

весняні – 22.03.2024 – 28.03.2024 (7 днів).

Форми організації освітнього процесу

         ОСНОВНОЮ ФОРМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ дітей, визначеною в Інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»  (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. № 1.4/18-3082)  є  спеціально організована навчальна діяльність (заняття) з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 р. за № 520/26965 спеціально організована навчальна діяльность (заняття) тривають:

В очному форматі:

 • для дітейраннього віку– 10-15 хвилин, 
 • молодшого дошкільного віку–від 15 до 25 хвилин, 
 • старшого дошкільного віку– від 25 до 35 хвилин. 

В дистанційному форматі 2 рази на тиждень:

За організацією дітей заняття плануються:

 • фронтальні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дошкільнят);
 • індивідуально-групові (4-6 дошкільнят);
 • індивідуальні (1-4 дошкільнят).


         Зміст занять визначає програма виховання і навчання дітей у дошкільних закладах «Я у Світі». Кожне заняття передбачає освітні, розвивальні та виховні завдання. Обсяг навчального змісту залежить від вікових можливостей дітей, рівня їхнього загального розвитку і працездатності. Оскільки засвоєння нового матеріалу відбувається на основі набутих знань, навчальний зміст кожного заняття має бути невеликим за обсягом, адже важливо, щоб на одному занятті відбувалося первинне сприймання нового матеріалу, його осмислення та закріплення, а на наступних – розширення знань, умінь, навичок.

         З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у освітньому процесі нашого закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольовим, будівельно-конструктивним, іграм-драматизаціям та інсценівкам, іграм з елементами праці та художньотворчої діяльності), іграм з правилами (дидактичним, інтелектуальним, рухливим, хороводним тощо).

         Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

ІНШІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:

 • самостійна діяльність дітей(художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька тощо),
 • індивідуальна робота,
 • спостереження,
 • екскурсії, походи,
 • свята та розваги.

         Спеціально організована освітня діяльність з дошкільниками у формі занять планується  переважно у першу половину дня.  В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи освітньої діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

         Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька тощо). Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

         Індивідуальна робота з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи) 

Пріоритетний напрямок діяльності та освітні компоненти на його реалізацію

 • Пріоритетними напрямками діяльності закладу дошкільної освіти залишається:
 1. Фізкультурно-оздоровча робота з вихованцями. Її успіх залежить від багатьох освітніх компонентів, зокрема правильної організації регламенту діяльності, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з учасниками освітнього процесу тощо.
 2. Розвиток соціальних навичок ефективної взаємодії дітей через проведення ранкового кола та зустрічей з Лялькою-персоною.
 • Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку(з 2х до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфортупід час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.
 • Основним напрямком роботи з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку (з 4х до 6-7 років) є забезпечення компетентнісного підходу та формування готовності до систематичного навчання та шкільного життя.Особлива увага надається мотиваційній, емоційно-вольовій, комунікативній, фізкультурно-оздоровчій роботі з вихованцями, розвитку пізнавальних, психічних процесів і мовлення, прищепленню  соціалізуючих навичок.
 • Актуальнимиу освітньому процесі ЗДО залишаються і такі напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне виховання через вдосконалення освітнього середовища та проектну діяльність. 

Інноваційна діяльність

Інноваційні здоров’язбережувальні технології для забезпечення пріоритетного напрямку діяльності закладу дошкільної освіти:

 • «Театр фізичного виховання дошкільників» та елементи горизонтального пластичного балету «Пластик-шоу» М. Єфименка
 • Музикотерапія
 • Елементи казкотерапії
 • Кольоротерапія
 • Арт-терапія
 • Пісочна терапія
 • Психогімнастика
 • Гімнастика пробудження
 • Дихальна гімнастика
 • Зорова гімнастика
 • Пальчикова гімнастика
 • Самомасаж

Інші технології, методики, методи, прийоми, що використовуються у роботі з дітьми та їх спрямованість:

 • Технологія ефективного засвоєння інформації «Мнемотехніка»
 • Технологія «Лепбук»
 • Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі К. Крутій та О. Каплуновської
 • Ранкові зустрічі
 • Технологія-соціальна практика розвитку соціальних навичок з використанням Ляльки-персони.
 • Курс виховної спрямованості «Культура добросусідства» з учасниками освітнього процесу закладу дошкільної освіти.

Корекційно-розвиткова робота

Корекційно-розвиткову роботу в закладі здійснює практичний психолог.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:

 • Забезпечення психологічного супроводу процесу адаптації новоприбулих дітей до умов ЗДО.
 • Діагностика розвитку психічних процесів, функцій, характерних особливостей кожної дитини та проведення розвивальної і корекційно-відновлювальної роботи з тими, хто потребує.
 • Сприяння створенню сприятливого психологічного клімату в дитячому та педагогічному колективах.
 • Робота з батьками дошкільників з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності та грамотності батьків, допомоги щодо психічного та емоційного благополуччя дитини.
 • Формування психологічної готовності до навчання в школі.

          Практичний психолог закладу у своїй роботі застосовує різні методи та техніки корекції.  На основі психологічного діагнозу психологом складається корекційно-розвивальна програма, яка містить мету, напрями корекції, психологічні механізми допомоги, у ній також зазначається кількість занять, їхня частота та тривалість одного заняття, перераховуються методи та прийоми, які будуть використовуватися, визначається форма занять.

          Корекційно-розвивальні заняття можуть проводитись в індивідуальній або груповій формі, а також у формі тематичних психологічних тренінгів, розроблених для дітей, що мають подібні поведінкові проблеми. 

        Просвітницьку діяльність серед педагогічних працівників закладу практичний психолог здійснює під час проведення постійно-діючого семінару-практикуму «Формуємо у дошкільників соціально-комунікативні навички», роботу якого буде подовжено у поточному навчальному році. 

       Дієва підтримка тісного взаємозв’язку практичного психолога  з родинами вихованців – одна з головних умов результативності корекційно-розвиткової роботи в закладі. Упродовж  року практичний психолог продовжить здійснювати загальне та індивідуальне консультування, надавати рекомендації та поради, проводити зустрічі з батьками, приймати активну участь у батьківських зборах.

 

Вид планування

                   Згідно листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» №1/9-455 від 03.07.2009, педагогічна рада КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР на своєму засіданні 31 серпня 2020 року (Протокол № 1) затвердила планування за режимними моментами згідно теми тижня та освітніх ліній БКДО.

Додаткові освітні послуги

         Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу вводяться лише за згодою батьків дитини, або осіб, які їх замінюють. В закладі дошкільної освіти різне профільне спрямування гуртків: естетичного циклу (театралізований, хореографічний) та англійської мови. Вони організуються з урахуванням інтересів та здібностей самих вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення. Зміст гурткової роботи обов’язково узгоджується з освітньою програмою, затвердженою МОН України, за якою працює заклад і відображається у річному плані роботи. 

         Гурткові заняття проводяться у другій половині дня. Тривалість їх відповідає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2 рази на тиждень.

Безкоштовні гуртки:

 • художньо-естетичного напрямку «Казкарик» керівник гуртка Дзюба І.Г.
 • вивчення англійської мови «Мовознайко» керівник гуртка Забалуєва О.В.

Платні гуртки (згідно відповідних документів і договорів):

 • хореографічний «Сучасні ритми» крівник гуртка Ворочалкова А.Ю.

Власні освітні програми розвитку дитини, розроблені на основі типових освітніх програм.

         Ворочалкова А.Ю. – з хореографії       

 

Педагогічні ресурси

Штатним розкладом закладу передбачено 15 педагогічних посад, з них:

Вивчення та урахування здібностей кожного педагога підвищує результат стабільності їхньої діяльності та колективу в цілому.

Педагогічні кадри підібрані відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Розстановка педагогічних кадрів проводиться з урахуванням фахової майстерності, стажу роботи у дитячому закладі, психологічної сумісності працівників. На початок навчального року видано наказ по дошкільному закладу № 97 від 31.08.2020 «Про комплектацію груп педагогічними кадрами на 2020-2021 навчальний рік»

Педагоги всіх груп працюють на повне педагогічне навантаження. Для всіх педагогів та спеціалістів складені графіки роботи, визначено права та обов’язки, систематично  проводяться інструктажі з питань:

 • охорони праці;
 • охорони життя та здоров’я дітей;
 • питань протипожежної безпеки;
 • санітарного регламенту.

Матеріально-технічні ресурси

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам. Сприяє здійсненню завдань збалансованого різнобічного розвитку дітей. У закладі створено безпечне середовище, яке розвиває і виховує дошкільників.

          Кабінети та групові приміщення для занять з дітьми забезпечені обладнанням, іграшками, канцелярськими товарами у відповідності до навчальних програм. Оснащення навчально-ігрового процесу здійснюється відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах (наказ МОН України від  11.09.2002 року №509).

         Проектна потужність 14 груп. Функціонують 7 груп. В них виховується 105 дітей. Вивільненні приміщення переобладнанні на:

 • спортивну залу;
 • методичний кабінет;
 • кабінет психолога;
 • кімнату БЖД «Клас безпеки»;
 • кабінет музичного керівника;
 • кімнату громадянського виховання;
 • студію художньо-естетичного розвитку;

–    кімнату для проведення зустрічей з дітьми за проєктом ЮНІСЕФ.

Приміщення  та кабінети дошкільного закладу відповідають санітарно-гігієнічним та сучасним естетичним вимогам.

З огляду на те, що пріоритетний напрямок діяльності ЗДО – фізкультурно-оздоровча робота, в дошкільному закладі із вивільненого приміщення обладнано спортивну залу, розміри і конструкції якої відповідають анатомо-фізіологічним особливостям дітей дошкільного віку. До його оснащення входять: спортивний міні-стадіон, гімнастичні драбини, гімнастичні лави, дошки для метання, металеві дуги, баскетбольні щити з кільцями, стойки, гімнастичний канат, велотренажер.

Фізкультурний майданчик на території ЗДО оснащений нестандартним спортивним обладнанням, виготовленим із міцних матеріалів, яке відповідає санітарним вимогам, естетично оформлено, укріплено і перевірено на надійність, про що складаються відповідні акти.

В спортивному залі та на спортивному майданчику згідно затвердженого графіку проводяться фізкультурні заняття, свята, розваги, рухливі та спортивні ігри.

         В комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 72 Криворізької міської ради створені безпечні умови. За кошти міського бюджету облаштовано укриття для 49 осіб.

         В закладі передбачено медичний блок, харчоблок, пральня, прасувальна де обладнання  відповідає вимогам санітарних правил облаштування та утримання дошкільного закладу. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється старшою медичною сестрою. В медичному блоці облаштовано маніпуляційний та медичний кабінет, ізолятор. Приміщення та обладнання відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

         Для утримання приміщень дошкільного закладу постійно проводяться поточні ремонтні роботи у групах, службових приміщеннях, кабінетах.

Дизайн приміщень вдосконалено: придбано сучасні меблі, апаратура, фізкультурне обладнання, ігри, посібники, замінений посуд, придбані килимові покриття,   куплені пилососи, постільна білизна.

         Приміщення використовуються раціонально, дотримується принцип максимальної ізоляції, майданчики розміщені в безпосередній близькості від виходів з приміщень. Кожна група має ігровий майданчик з тіньовим навісом та малими ігровими формами. До кожної ділянки організовані зручні підходи.

         На території закладу обладнані розвивальні осередки: містечко з вивчення правил дорожнього руху, природознавчий центр (з матеріалами пошуково-дослідницької діяльності (спостереження, догляд за рослинами тощо). Передбачено місце для організації земельних ділянок, клумб, зеленої аптеки. Оформлено рекреації «Алея ввічливих слів», «Символи груп», «Я люблю Дс 72». Проводити добірку обов’язкового обладнання та іграшок у відповідності до Типового переліку є завданням педагогів кожної вікової групи.

ІІІ. Система внутрішнього освітнього моніторингу якості освіти.

Показники особистісного зростання вихованців, динаміку розвитку базових якостей дошкільника завідувач разом з вихователем-методистом, практичним психологом відстежують за допомогою комплексу методів збору інформації, серед яких є: спостереження за діяльністю та поведінкою дітей в різних життєвих ситуаціях (на заняттях, під час ігор, праці тощо); бесіди з дітьми та батьками вихованців, вихователями;  аналіз моніторингових досліджень виконання базових програм, вивчення результатів дитячої діяльності. Внутрішній освітній моніторинг здійснюється на основі наказу директора від 25.08.2023 за № 87, положення про внутрішній освітній моніторинг (додаток), програми освітнього моніторингу.

МЕТА МОНІТОРИНГУ:

виявлення ступеня відповідності результатів діяльності  КЗДО № 72 КМР стандартам і вимогам дошкільної освіти.

ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ:

 • безперервно спостерігати за динамікою розвитку ЗДО, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;
 • здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі;
 • підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;
 • залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти ЗДО.

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Форма проведення заходу

Тема заходу

Термін проведення

Відповідальний

Примітки

моніторинг

Визначення рівня та якості знань дітей за Державним стандартом дошкільної освіти (за підсумками моніторингу)

вересень 2023, 

квітень 2024

вихователь-методист

 

моніторинг

Проведення тестування з фізичного виховання дітей старшої групи

жовтень, квітень 

інструктор з фізкультури

 

тематичне 

вивчення

 Про стан  роботи  з формування стресостійкості  в усіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану  

листопад

директор, вихователь-методист, члени робочої групи

 

тематичне 

вивчення

Про стан роботи  з патріотичного виховання  шляхом використання творчої діяльності

січень

директор, вихователь-методист, члени робочої групи

 

тематичне 

вивчення

Про стан роботи з питань комплексного підходу  у вирішенні мовленнєвих завдань 

березень

директор, вихователь-методист, члени робочої групи

 

комплексне вивчення

Про стан  роботи з організації освітнього процесу в ст. гр

січень

директор, вихователь-методист

 

моніторинг

Про результати  засвоєння програми «Я у Світі» вихованцями ЗДО

квітень-травень 2024

вихователь-методист

 

вивчення документації 

 спостереження

Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі

2023/2024 н. р.

директор, вихователь-методист

 

індивід. бесіда з педагогом

Стан ведення ділової документації

2023/2024 н. р.

директор, вихователь-методист

 

вивчення планування, індивід. Бесіда з педагогом

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу

2023/2024 н. р.

директор, вихователь-методист

 

індивід. бесіда з педагогом

Робота по самоосвіті

2023/2024 н. р.

директор, методист

 

спостереження за роботою педагога

Результативність педагогічної діяльності вихователя після проходження курсової перепідготовки

2023/2024 н. р.

директор, вихователь-методист

 

опитування, анкетування

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

2023/2024 н. р.

директор, вихователь-методист

 

опитування, анкетування

Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти  (за ВСЗЯО)

2023/2024 н. р.

директор, вихователь-методист

 

самоаналіз

Самооцінювання за  критеріями та індикаторами ВСЗЯО напряму «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2023/2024 н. р.

директор, вихователь-методист

 

 

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ

 

Заходи

Мета

Термін

1.

Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей

Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах

вересень, травень

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького і нижче середнього рівня розвитку

січень (у разі необхідності)

Виявлення рівня реалізації завдань програми

ІІ половина квітня

квітень, травень

Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групі

2.

Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками

Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів.

1 раз на квартал

3.

Аналіз планів освітньої роботи з дітьми

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

щомісячно до 1 числа

4.

Анкетування, тестування педагогів, батьків

Отримання різноманітного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків

за потребою, протягом року

5.

Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів.

Визначення рівня професійної компетентності педагогів

вересень, квітень

6.

Моніторинг стану здоров’я дітей

Визначення груп здоров’я за підсумками поглибленого медичного огляду

вересень, квітень

7.

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ЗДО

Визначення індексу здоров’я дошкільників

1 раз на місяць, 1 раз на квартал

8.

Моніторинг фізичного розвитку дітей

Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей

вересень, квітень

9.

Медико-педагогічниї контроль

Виявлення фізичного навантаження на дитину

за окремим графіком

10.

Педагогічний аналіз діяльності ЗДО за навчальний рік

Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем

травень, серпень

 

ІV. Інформація про контингент дітей

         Дитячий контингент не стабільний. Деякі діти знаходяться за межами міста та за кордоном.

 

V. Перспективи розвитку закладу дошкільної освіти.

         У песпективі продовжиться співпраця зі школою № 128, проводитиметься налагодження взаємозв’язку з дитячими спортивними школами/секціями та позашкільними закладами, яка направлена на втілення основних завдань дошкільної освіти у контексті положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

         У закладі і надалі планується зміцнення матеріально-технічної бази з метою вдосконалення розвивального середовища ЗДО;  використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі.

         Припускається що:

ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ І БАТЬКІВ:

– кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;

– міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;

– забезпечуватиметься індивідуальний педагогічний та психологічний супровід для кожної дитини;

– кожна сім’я за необхідності отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі в житті закладу, можливість вибору додаткових, доступних та якісних освітніх послуг;

– якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі.

 

ДЛЯ ПЕДАГОГІВ:

– кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

– кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;

– буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

– забезпечуватиметься підтримка інноваційної діяльності.

 

ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДАСТЬ ЗМОГУ:

– удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

– забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

– створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

– забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;

– розширити спектр додаткових освітніх послуг;

– забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього та передшкільного віку;

– задовольнити освітньо-культурні потреби з використанням сучасних освітніх технологій здобувачів освіти;

– удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;

– упроваджувати в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

– застосувати ефективні технології співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.

 

         Призначення діяльності закладу дошкільної освіти полягає у наданні дітям якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім’ї і дошкільного закладу стає запорукою її успішного розвитку  і є головним критерієм оцінки його результату.

         Реалізація завдань закладу полягає у забезпеченні емоційного благополуччя,  що сприяє розвитку  фізичного, психічного, соціального здоров’я  та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації у перспективі.

 

 

 Закони України

Постанови та розпорядження кабінету міністрів

Накази міністерства освіти

Листи Міністерства освіти

Накази Департамену освіти виконкому Криворізької міської ради